Tvorivý klub

13.9.2018 o 13.00 h. - Origami štvorlístok

20.9.2018 o 13.00 h. - Quilingové pohľadnice

27.9.2018 o 13.00 h. - Origami balón s ušami